கண்ணாடி வாஸ்து விதிகள்

நம் வீட்டில் அல்லது கடையில் அல்லது ஆபீஸ் ரூமில் கண்ணாடியை குறிப்பிட்ட திசையில் வைக்கும் போது நல்ல விளைவுகளையும், வேறு திசையில் வைக்கும் போது எதிர்மறை விளைவுகளையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது. இங்கே நான் கண்ணாடியை வைக்க ஏற்ற திசைகளையும் வைக்க கூடாத திசைகளையும் குறிப்பிட்டு உள்ளேன்.

நேர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்த:

  • உங்கள் வீட்டின் லாக்கருக்கு எதிரே கண்ணாடிகள் வைக்கப்பட்டால், இது செல்வத்தை இரட்டிப்பாக்கும்.
  • கண்ணாடியை வடக்கு திசையில் வைப்பது பலனளிக்கும். வடக்கு திசை செல்வத்தின் கடவுள் குபேரனின் மையமாக இருப்பதால், இந்த திசையை ஆற்றல் மிக்கதாகவும் நேர்மறையாகவும் வைத்திருப்பது முக்கியம்.
  • செல்வத்தை அதிகரிக்க உதவும் நல்ல ஆற்றல்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள, எந்தவொரு தொழிலதிபரும் பணப்பெட்டியை ஒட்டியே கண்ணாடியை வைக்கலாம். இது செல்வத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதிக வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும்.
  • சிறந்த ஆரோக்கியத்திற்காக, குளியலறையில் உள்ள கண்ணாடிகள் கிழக்கு அல்லது வடக்கு சுவர்களில் இருக்க வேண்டும். இது எதிர்மறையை நீக்கி பிரகாசத்தை கொண்டு வர உதவுகிறது.
  • டிரஸ்ஸிங் அறைகளில், கண்ணாடிகள் தரை மட்டத்திலிருந்து 4 முதல் 5 அடிக்கு மேல் வைக்கப்பட வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *