12 ராசிகளுக்கான விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு – Ganesha Chaturthi Worship for 12 Rasis 2023

சதுர் என்றால் நான்கு என்று அர்த்தம். நான்கு என்பது 1-4-7-10 கேந்திர ஸ்தானங்களாக குறிக்கக்கூடிய நாளாகவும் விநாயகருக்கு உகந்த திதியாகவும் அமைந்துள்ளது. கேது பகவானின் அதிதேவதையாக இருக்கக்கூடியவர் தான் விநாயகர். கேது என்பவர் நமக்கு ஆத்மா ரீதியான இன்பங்களை தரக்கூடியவர், துன்பங்களால் நம்மை துரத்தி வாழ்க்கையின் தத்துவ மூலத்தை உணர்ந்து ஞானத்தை அளித்து பிறவி பிணியை அறுக்க கூடியவர். கர்மவினையை அனுபவித்து தீர்க்கும் போது ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களை தான் நாம் துன்பம் என்று கூறுகின்றோம். யோகங்களை அளித்து…