வடகிழக்கு திசை

வடகிழக்கு பகுதி தெளிவாக இருந்தால் பல்வேறு வாஸ்து குறைபாட்டை சரி செய்யும். வடகிழக்கு சிறப்பு அடைந்தால் அந்த குடும்பத்தில் வடகிழக்கு பகுதி தவறாக அமைந்தால் ஏற்படும் பலன்கள்

வாஸ்து குறிப்புகள் – Vastu Tips

வீட்டுமனை சதுரமாகவோ அல்லது செவ்வக வடிவிலோ அமைய வேண்டும். வீட்டின் வடக்கு அல்லது கிழக்கு பகுதிகளில் பால்கனி அமையலாம். மழைநீர் ஈசானிய மூலை வழியாக வெளியேற வேண்டும். ஈசானிய மூலை நீண்டு இருப்பது மிகவும் நல்லது. வீட்டுக்கு தெற்கு, தென்மேற்கு, மேற்கு திசையில் மலை, குன்று இருப்பது நல்லது. வீட்டுக்கு வடக்கு, வடகிழக்கு, கிழக்கு திசையில் ஓடை, கால்வாய், ஏரி, ஆறு இருப்பது நல்லது. மனையில் வீடு கட்டும் போது வடக்கு, வடகிழக்கு, கிழக்கு பகுதியில் கிணறு…