ரேவதி நட்சத்திரம்

ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அழகான உடலமைப்பும், வசீகரமான கண்களையும் கொண்டவர்கள். எல்லாருக்கும் எல்லா வகையிலும் நன்மை செய்ய எண்ணுவார்கள். மற்றவர்களின் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டே அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வார்கள். எவ்வளவு பெரிய மனிதர்களாக இருந்தாலும் தங்களுடைய பேச்சாற்றலால் ஜெயித்துவிடுவார்கள். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் நடந்து கொள்வார்கள். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பமாட்டார்கள். அப்படியே நம்பினாலும் கூட யோசித்தே செயல்படுவார்கள். தங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துச் சொல்லி வழிகாட்டுவார்கள். இயற்கையின் மீது அதிக பற்று கொண்டவர்களாக…