பூரட்டாதி நட்சத்திரம்

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சிறந்த அறிவாற்றலையும், பேச்சாற்றலையும் பெற்றிருப்பார்கள். சற்று முன்கோபியாக இருந்தாலும் பரந்த மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். கடவுள் மீது ஆழ்ந்த பக்தி கொண்டிருப்பார்கள். சிறந்த கொள்கைவாதியாக இருப்பார்கள். பணத்தை விட அறிவுக்குத் தான் முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள். எதையும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் அணுகுவார்கள். இதனால் எப்போதும் எதையாவது சிந்தித்துக் கொண்டேயிருப்பார்கள். நியாய, அநியாயங்களை தைரியமாக எடுத்துரைப்பார்கள். எந்த ஒரு பிரச்னையையும் நியாயத்தின் வழி நின்று தீர்த்து வைப்பார்கள். தன்னைப் பற்றி யாராவது குறை…