பரணி நட்சத்திரத்தைப் பற்றிய பொதுவான பலன்கள், குணங்கள் மற்றும் தன்மைகள்

கம்பளி விரிப்பு, மண், பெறுநிலங்கள், அடுப்பு, அடுப்பில் சமைத்தல், ஆட்டு ரோமம், முகரோமங்கள், வைரம், முக்கோணம், யோனி, வாய், உதடுகள், தபால் பெட்டி, மின்சாதனப் பொருத்திகள், கணிப்பொறி பொருத்திகள், தையல் மெஷின் துலை, கழிப்பறைக்குழி, யாக குண்டம்