துலாமில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு துலாமில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்: அழகான அங்க லட்சணங்கள் அமைய பெறுவார். ஆடை ஆபரண அலங்காரப் பிரியர். சௌந்தர்யரூபம். உல்லாச வாழ்க்கையில் விருப்பம் உண்டாகும். மென்மையானவர். செல்வ விருத்தி பெறுவார். கிழமேல் வீதியில் தெற்கு வாசல் வீட்டில் ஜெனித்தவர்.