கிரக உறவுகள்

சூரியன் – அப்பா, மாமனார், மூத்த மகன் சந்திரன் – அம்மா, மாமியார், வயதான பெண்கள் செவ்வாய் – கணவன், சகோதரன், மைத்துனர், எதிரி புதன் – மாமன், இளம்பெண், இளைய மனைவி, இளைய சகோதரி குரு – ஜாதகர், குழந்தை சுக்கிரன் – ஜாதகி, மனைவி, மூத்த சகோதரி, மகள், அத்தை சனி – மூத்த சகோதரன், சித்தப்பா, பணியாளர் ராகு – தந்தைவழி பாட்டன் – பாட்டி, அந்நியர் கேது – தாய்வழிப் பாட்டன்