உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சனி பகவான் என்பதால் எப்போதும் உண்மையே பேசுவார்கள். மிகுந்த சமார்த்தியசாலிகளாக இருப்பார்கள். கவர்ந்திழுக்கும் காந்தம் போன்ற தோற்றத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள். மென்மையான குணமும், தூய்மையான மனமும் கொண்டவர்கள். தோல்விகளை கண்டு துவண்டுவிடமாட்டார்கள். சாதுவான குணம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் கூட கோபம் வந்தால் முரட்டுத்தனம் வெளிப்படும். யாருக்காகவும், எப்போதும் போலி வாழ்க்கை வாழமாட்டார்கள். நண்பர்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட அவர்களிடம் எந்த உதவியையும் எதிர்பார்க்கமாட்டார்கள். பிடிவாத குணம் கொண்டவர்கள். பேச்சில் வேகமும், விவேகமும் நிறைந்திருக்கும். பேச்சை…