அஸ்வினி நட்சத்திரத்தைப் பற்றிய பொதுவான பலன்கள், குணங்கள் மற்றும் தன்மைகள்

பொதுவான பலன்கள் குணங்கள் நட்சத்திர தன்மைகள் ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு கிரகம்அஸ்வினியில் இருந்து திசை நடத்தினாலும், திருவாதிரை நட்சத்திரம்வரும் நாளில் நடராஜரையும், கால பைரவரையும் வழிபாடு செய்வதுஅந்த கிரகம் எப்படி இருந்தாலும் நல்லதாக வேலை செய்யும். மணி தானம் செய்வது (சித்தர்கள் கண்டுப்பிடித்த சூட்சமான விஷயம் இதுதான்), நாய்களுக்கு உணவு கொடுப்பது.