அவிட்டம் நட்சத்திரம் – Avittam Nakshatra

அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அழகும், அறிவும் நிறைந்தவர்கள். செவ்வாய் பகவானின் நட்சத்திரன் என்பதால் அனைத்து கலைகளையும் கற்று தேர்ந்திருப்பார்கள். எதற்கும் அஞ்சாத போர்க் குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். சிறந்த பக்தியும், நற்குணங்களும், திறன்களும் அமைந்திருக்கும். தங்களது கடமைகளை மிகச்சரியாக நிறைவேற்றுவார்கள். எதிலும் நேர்மையாக பேசுவார்கள். ஜாதி, இனம், மொழி மீது அதிக பற்றுதல் இருக்கும். எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். தங்களிடம் இருக்கும்…