மேஷத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

மேஷத்தில் சுக்கிரன் இருக்கும் பெண்களா நீங்கள்? அப்ப உங்களுடைய குணங்கள் இப்படி தான் இருக்கும்.

நாடி விதிப்படி பெண்களுக்கு ஜீவ கிரகம் சுக்ரன். அந்த சுக்கிரன் மேஷத்தில் இருக்கும் போது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதின் பொதுப் பலன்கள்

  • ஜாதகி சிவப்பு நிறமுடையவள்.
  • முன்கோபம் பிடிவாதம், செயல் வேகம் உடையவள்.
  • பிறர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துபவள்.
  • பிறருக்கு அடங்கி நடப்பது கடினம்.
  • சுகங்களை விரும்புபவள்.
  • வடக்கு வாசல் வீட்டில் ஜெனித்தவள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *