தனுசில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

குரு தனுசில் இருந்தால் நாடி விதிப்படி ஆண்களின் பொது பலன்கள்:

  • கௌரவமான மதிப்பு மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.
  • நற்குணங்களும், அமைதியும் நிரம்பியவர்.
  • நல்லவை களுக்காக கோபம் கொள்பவர்.
  • திறமை, அறிவு, புகள் உடையவர்.
  • கிழமேல் வீதியில் வடக்கு நோக்கிய வீட்டில் பிறந்தவர்.

2 thoughts on “தனுசில் குரு இருக்கும் ஆண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?

  1. சந்திரகாசன், உடுமலைப்பேட்டை says:

    அனைத்தும் மிகச் சரியாக உள்ளன. பிறந்த வீடு பற்றிய விவரம் தெரியவில்லை. அதேசமயம், எனது தொழிலை கிழமேல் வீதியில் உள்ள வடக்கு பார்த்த கட்டடத்தில் தான் நல்ல முறையில் செய்து வந்தேன். மற்றபடி பலன்கள் அனைத்தும் மிக மிக சரியே!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *