6 ல் சூரியன் இருந்தால் உண்டாகும் நோய்கள்

உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ‘ல’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் இடத்தில் இருந்து ஆறாவதாக இருக்கும் கட்டம் ஜாதகருக்கு உண்டாகும் நோய்களைக் குறிக்கும். அந்த ஆறாம் பாவகத்தில் சூரியன் இருக்கும் பொழுது ஏற்படக் கூடிய நோய்களைப் பற்றிக் காண்போம்.

 • உடல் உஷ்ணம் தொடர்பான நோய்கள்.
 • தலைவலி
 • கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்
 • உடலில் எரிச்சல் தன்மை
 • சூட்டுகட்டி
 • உடல் சூடு
 • அம்மை
 • அஜீரணக் கோளாறு
 • வழுக்கை
 • சுக்கிலம் நீர்த்து போதல்
 • இதயம் தொடர்பான நோய்கள்
 • மாரடைப்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *