நவராத்திரியின் வகைகள்

ஒரு ஆண்டுக்கு 4 நவராத்திரிகள் உள்ளன. ஆஷாட நவராத்திரி – வராகி தேவி, சாரதா நவராத்திரி – துர்கா, லட்சுமி, சரஸ்வதி, சியாமளா நவராத்திரி – இராஜ மாதங்கி தேவி, வசந்த நவராத்திரி – லலிதா திரிபுரசுந்தரி ஆகியவையாகும்.

1. நவராத்திரியின் வகைகள் வசந்த காலத்தில் கொண்டாடப் படுவது வஸந்த நவராத்திரி. (பங்குனி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்) 

2. ஆனி மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது ஆஷாட நவராத்திரி. (ஆனி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்) 

3. புரட்டாசி மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது சாரதா நவராத்திரி. (புரட்டாசி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்). 

4. தை மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது சியாமளா நவராத்திரி. (தை மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *