பௌர்ணமி திதி சூன்ய நிவர்த்தி ஸ்தலங்கள் மற்றும் பரிகாரம்

பௌர்ணமி திதி

  • சத்ய நாராயணர் வழிபாடு
  • ஜீவசமாதி வழிபாடு
  • கேது பகவான் வழிபாடு.
  • பராசக்தி வழிபாடு
  • வீபூதியை தானமாக கொடுப்பது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *